Ecobit Connect AFAS - DICO

Met behulp van de Ecobit connect AFAS - DICO kan AFAS Profit direct communiceren met de software van uw opdrachtgever. Dit kan middels de DICO-standaard, die wordt bewaakt door Ketenstandaard. DICO is de berichtenstandaard die digitale uitwisseling tussen woningcorporaties en aannemers mogelijk maakt. Hierdoor wisselen systemen van aannemers, installateurs en woningcorporaties, maar ook bij voorbeeld VvE’s en vastgoedbeheerders informatie met elkaar uit.d

Wat doet de koppeling? 

Veel bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven voeren opdrachten uit voor woningcorporaties. In de communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komen veel administratieve handelingen kijken. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van opdrachtbonnen, het handmatig overnemen van gegevens, het bijhouden van de actuele stand van de opdrachten en de facturatie.

Met de Ecobit connect AFAS - DICO komen opdrachten direct in AFAS Profit binnen. Tegelijkertijd kunt u de opdrachtgever informeren over de voortgang van de opdrachten door automatische statusberichten en kunt u facturen digitaal verzenden naar de opdrachtgever.

Dit levert de volgende voordelen op:

  • Minder fouten

U beschikt over dezelfde informatie als uw opdrachtgever. Er zijn geen menselijke handelingen meer nodig, zoals het handmatig overtypen van gegevens.
 

  • Minder tijd

Het reparatieverzoek vanuit de opdrachtgever staat direct klaar in AFAS als werkbon. Hiermee bespaart u dus de tijd van het invoeren in uw software. Tevens wordt de tijd van opdracht naar factuur korter door de juiste workflow. Een dubbele tijdsbesparing en ook gaat de factuur eerder de deur uit.
 

  • Meer klanttevredenheid

Nadat een opdracht in de planning is verwerkt, is de planningsinformatie direct beschikbaar voor de opdrachtgever. De opdrachtgever koppelt deze informatie, indien gewenst, terug naar de huurders. Opdrachten worden niet alleen sneller uitgevoerd, er wordt ook beter gecommuniceerd. Dit verhoogt de klanttevredenheid van huurders en leidt tot enthousiaste opdrachtgevers.

Voordelen van Ecobit Connect AFAS - DICO:

  • Handmatig werk automatiseren: bespaar tijd en voorkom handmatige fouten
  • Minder doorlooptijd in uw werkbonnen
  • Makkelijker communiceren over de status van werkzaamheden
  • Meer omzet, minder kosten

Benieuwd wat onze klanten van Ecobit Connect AFAS - DICO vinden?

“Ecobit heeft voor ons de koppeling tussen AFAS en Mareon gerealiseerd waardoor wij bij
meerdere klanten automatisch informatie kunnen uitwisselen. Deze informatie bestaat uit
opdrachten die wij ontvangen van klanten, statusuitwisseling met klanten en facturen.
Hierdoor hebben onze klanten realtime inzicht in de status van onze meldingen en scheelt dit
veel mailverkeer en handmatige handelingen. “

~ Vestigingsleider Elk B.V.

Interesse of vragen?

    Contact          Privacyverklaring